GEBKİM’in İş Güvenliği projesine AB’den hibe desteği!

GEBKİM’in  Kimya Sektöründe Acil Eylem İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı projesi için 24 Aralık 2020 tarihinde imzalar atılırken, proje 1 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 18 ay sürecek. 

KİMYA SANAYİ ACİL MÜDAHALE PLANI HAZIRLANACAK

GEBKİM hibe projesi ile hedeflenen, Kimya endüstrisi için acil durum müdahale planı oluşturulması, üretimdeki fabrikaların acil durumlara hazırlık kapasitelerinin arttırılması, acil durum koordinasyon merkezi kurularak domino etkisinin önlenmesi ve acil durum bilgilendirme yazılımının hazırlanması gibi konular. Proje kapsamında, Gebkim OSB’de kurulu olan ve kurulacak fabrikalar, fabrika çalışanları, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Kimya Sanayi, AFAD, İtfaiye Birimleri ve Türkiye’de bulunan diğer OSB’ler proje için bir araya gelecekler.  Projenin başarıyla uygulanması halinde,  Kimya sanayi acil müdahale planının hazırlanması, eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapasitesinin arttırılması, kimya sektöründeki kazaların azaltılması ile acil durumların sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri azaltılabilecek. 

PROJE İLE PLANLANAN FAALİYETLER

Proje ile, kumanda ve kontrol merkezinin kurulması, kapsamlı acil durum planlarının hazırlanması, Gebkim OSB ve firmaların acil durum eylem planlarının hazırlanması, kontrolü ve revize edilmesi, 43 kimya tesisinin saha ziyaretleri ile bilgi toplanması ve tespit yapılması , durum tespiti ve risk değerlendirmesi, saha ziyaretleri sonrası durum analizi ve risk değerlendirmesi, acil müdahale yazılımı hazırlanması, acil durumlarda kullanılmak üzere bilgilerin bulunduğu yazılımın hazırlanması ve 3 adet pilot deneme yapılacak.
 
ACİL DURUM VE İLK YARDIM EĞİTİMLERİ YAPILACAK

GEBKİM’in kabul edilen hibe projesinde, yönetimde 2 grup halinde 25’er kişilik guruplara;  işveren ve yönetici eğitimleri, Temel Acil Durum ve Acil Durum Yönetim Planı eğitimi, Çalışanlara Yönelik Eğitimler, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi, yangın, kimyasal dökülmesi, yüksekten kurtarma, acil durum koordinasyonu, ex-proof ekipman eğitimi, drone eğitimi, İlk Yardım eğitimi, Seminerler, Büyük Endüstriyel Kazalar, Deprem, Proses Güvenliği ve Sabotaj konularında gibi eğitimler verilecek. 

İDARİ FAALİYETLER VE BİLİNÇLENDİRME

Projenin uygulamasında paydaşlar, üçüncü taraflar, komşu OSB’ler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, Dilovası, Gebze ve Tuzla Bölgesi İtfaiye ekipleri ile işbirliği, Belediye, Ulusal Zehir Merkezi, hastanelerin yanık merkezi ile işbirlikleri oluşturulacak. Program dahilinde başta TÜPRAŞ olmak üzere, Petkim ve Aksa furmalarına saha ziyaretleri de düşünülüyor.